Ayşe Öncü sosyoloji doktorasını ABD Yale Üniversitesinde 1971 yılında tamamladıktan sonra akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başladı. Bilahare Boğaziçi Üniversitesine geçerek Sosyoloji Bölümünün kurulmasına katkıda bulundu, bölüm başkanlığı yaptı, 30 yıl dersler verdi. 2003 yılından itibaren Sabancı Üniversitesine katıldı, kültür/iktidar ilişkileri üzerine araştırmalarına yeni kurulmakta olan Kültürel Çalışmalar Programı bünyesinde devam etti. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından Emeritus unvanı verilen ilk kadın profesör oldu. Kültür, mekân ve iktidar konularında yoğunlaşan Öncü’nün akademik yayınları çeşitli uluslararası dergi ve kitap derlemelerinde yer almaktadır. Kendisi 2013’ten bu yana Bilim Akademisi üyesidir.