HAKKINDA

Ayşe Öncü (PhD Yale Üniversitesi, 1971) akademik kariyerine ODTÜ Sosyoloji bölümünde başladı. Bilahare Boğaziçi Üniversitesine geçti ve Sosyoloji bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Bölüm başkanlığı yanı sıra çeşitli idari görevler üstlendi, 30 yılı aşkın bir süre dersler verdi. 2003 yılından sonra Sabancı Üniversitesine geçerek Kültürel Çalışmalar programının kurulmasında görev aldı, program koordinatörlüğü yaptı. 2011 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından Emeritus unvanı verilen ilk kadın profesör oldu. 2013’ten bu yana Bilim Akademisinin seçilmiş üyesidir.

Ayşe Öncü’nün başlıca ilgi ve araştırma alanları kültür, mekân ve iktidar arasındaki çapraşık ilişlere odaklanır. Kavramsal yaklaşımı, Sosyal Teori ile Kültür Teorilerinin kesişimi olarak tanımlanabilir. Araştırmalarında özellikle 1980’ler sonrası Türkiye’sinde görsel medyanın gündelik yaşamı dönüştürmesi ve bunun kentsel kamu alanındaki iz düşümleri üzerinde durmuştur. Aynı zamanda İstanbul özelinde, kentin kültürel ve mekânsal dönüşümleri arasındaki bağlantıları çözümlemeye yönelik araştırmaları bulunmaktadır. Hemen tüm araştırmalarının gerisinde gündelik yaşamın ‘mikro’ deneyimleri ile sosyal teorinin ‘makro’ bakış açısını bağdaştırma çabası görülür. Çalışmalarında iktidarın günlük yaşamda nasıl sıradan ve normal hale geldiğini sorgular.